Naši advokáti publikují v odborných časopisech a internetových právních serverech.

Knižní publikace

Naše nejvýznamnější knižní publikace:

Předběžná opatření v civilním řízení

Publikace Víta Hrnčiříka nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v soudní praxi lze zaznamenat nejednotnost rozhodování a i pro praktikující právníky obtížnou předvídatelnost, zdali bude návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno.

Práce se zabývá základními otázkami „práva předběžných opatření“. Ty analyzuje a přichází s řešením jednotlivých aplikačních a praktických problémů. Inspiruje se jak v historii, tak ve srovnatelných právních řádech (zejména Rakouska a Německa). Jde především o příručku pro právní a soudní praxi.

Občanský soudní řád - komentář

Komentář je praktickým textem zabývajícím se konkrétní aplikací procesních předpisů a postupem soudů. Vít Hrnčiřík je autorem části týkající se rozsudků a usnesení, směnečného platebního rozkazu, platebního rozkazu, evropského a elektronického platebního rozkazu, rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání.

Publikace v odborných časopisech

Publikace v odborných časopisech zahrnují:

zavřít
obrázek v galerii