Mgr. Vít Hrnčiřík, LL.M., Ph.D., advokát

 • promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda roku 2006, členem České advokátní komory od roku 2007, advokátem od roku 2010;
 • ve své praxi působil v advokátní kanceláři zaměřenou na českou a německy hovořící klientelu;
 • v zahraničí působil a získal znalosti na universitách v Německu (Bayreuth, Hamburk), Rakousku (Innsbruck) a Irsku (Cork)
 • poskytuje právní poradenství v českém, německém a anglickém jazyce.

Referenční projekty

Ve své praxi pracoval Vít mimo jiné na následujících významných projektech:

 • poradenství při ochraně průmyslového vzoru v oblasti gastronomie, včetně zabránění jeho výmazu, iniciace celního zásahu a získání peněžního odškodnění za nekalou soutěž a porušení průmyslových práv (obdobně ohledně ochranné známky v oblasti voda-topení-plyn a patentu v oblasti stavebního materiálu);
 • poradenství a zastupování společníků a akcionářů v řízeních o neplatnost usnesení valné hromady v oblasti realit, zemědělství či výrobního průmyslu (obdobně v poměrech spolku a společenství vlastníků jednotek);
 • poradenství ve sporech týkajících se sporných hranic pozemků, vymezení společných prostor v domě, jakož i věcných břemen a nájemních vztahů pro developerskou společnost a společenství vlastníků jednotek;
 • zproštění obžaloby klientů obviněných např. z ohrožení řízením automobilu pod vlivem alkoholu, výtržnictví, poškození cizí věci, krádeže, porušování povinností při správě cizího majetku, zpronevěry, podvodu a pojistného podvodu, nebezpečného pronásledování a vyhrožování,
 • akvizice projektantské a architektonické firmy, stavební společnosti, oděvní společnosti
 • získání náhrady škody a odškodnění klienta poškozeného na zdraví nemocničním zařízením nebo při stavebních pracích;
 • ochrana osobnostních práv autorů kritických článků týkajících se „cinknutých“ veřejných zakázek a nepravdivého znaleckého posudku;
 • zastupování nájemce a zprostředkovatele proti nárokům vznesených obchodním centrem, zejm. na vrácení provize;
 • zastupování ve sporu o neúčinnost převodu nemovitého majetku (v insolvenčním řízení a z důvodu krácení věřitele), zajištění předběžných opatření;
 • vypracování pojistné dokumentace pro lichtenštejnskou pojišťovnu, smluv týkajících se cenných papírů pro rakouskou banku;
 • zastupování ve sporu o odškodnění za nezákonné rozhodnutí ministerstva či nepřiměřený policejní zásah s důsledkem ublížení na zdraví

Kontakt

 • e-mail: vit.hrncirik@ak-vh.com
 • telefon: 734 551 413

Mgr. Kryštof Kobeda, advokát

 • promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda roku 2011, členem České advokátní komory od roku 2011, advokátem od roku 2016;
 • v období 2011 - 2016 působil v mezinárodní advokátní kanceláři;
 • poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Referenční projekty

Ve své praxi pracoval Kryštof Kobeda mimo jiné na následujících významných projektech:

 • poradenství při prodeji světoznámého a tradičního podniku působícího v oblasti výroby a zpracování oceli;
 • zastupování společnosti provozující obchodní centra v České republice v soudních a arbitrážních sporech s nájemci;
 • poradenství mezinárodní přepravní společnosti při její každodenní obchodní činnosti a její zastupování v soudních sporech a správních řízeních;
 • poradenství významné mezinárodní společnosti působící v oblasti počítačového softwaru a hardwaru při její každodenní obchodní činnosti;
 • poradenství mezinárodní developerské společnosti při akvizici, developmentu a prodeji developerských projektů (obytné, kancelářské a skladovací budovy);
 • poradenství čínskému investorovi při akvizici obchodního centra;
 • zastupování holandského investora působícího v oblasti developmentu nemovitostních projektů v soudních sporech s bývalými obchodními partnery v České republice;
 • poradenství zahraničnímu investorovi při akvizici rozsáhlého portfolia retailových objektů v České republice a velké kancelářské budovy v Praze včetně právní prověrky nabývaných nemovitostí a vyjednávání refinancování;
 • zastupování bývalého fotbalového reprezentanta v soudním sporu s prvoligovým klubem o odměnu za sportovní činnost.

Kontakt

 • e-mail: krystof.kobeda@ak-vh.com
 • telefon: 732 230 529

Mgr. Petr Vít, právní a účetní poradce

 • absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • specialista na právo neziskových organizací, problematiku finančního řízení, účetnictví a daní.

Referenční projekty

 • zakládání trustových a off-shorových struktur, spolků, nadací, včetně jejich přeměn
 • zakládání, fúze a přeměny společností, včetně zakládání holdingových struktur
 • finanční, daňové a právní poradenství
 • právník, lektor a konzultant pro Nadaci Neziskovky.cz a Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR.
 • tvorba nové legislativy v oblasti neziskových organizací
 • stálé poradenství prvoligovému fotbalovému klubu

Arkadiusz Brach, advokát a specialista na polské právo

 • absolvent právnické fakulty ve Varšavě

Referenční projekty

 • založení a registrace obchodních společností v Polsku
 • přezkoumání a příprava smluv podle polského práva
 • zpracování přípravných, soudních a jiných soudních řízení, správních orgánů,
 • pomoc při přípravě zadávací dokumentace u polských zadavatelů veřejných zakázek
 • Zastupování klienta u soudů, správních orgánů a rovněž v případech před orgány činnými v trestním řízení v Polsku
 • vymáhání pohledávek v Polsku
 • nároky na náhradu škody v soudním řízení, stejně jako zastoupení obětí před pojišťovnami, zejména dopravní nehody, pracovní úrazy, pojistné smlouvy, lékařské zákroky

Ing. Tomáš Krůl, daňový poradce

 • absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • specialista na daně a daňové řízení

Referenční projekty

 • Zastupování před úřady na základě plné moci
 • Zastupování a podporu při sporech se správcem daně
 • Řešení daňových exekucí a zajišťovacích příkazů
 • Přípravě klienta na kontrolu správce daně, daňový audit
 • Zajištění povinných registrací u místně příslušného správce daně
 • Zpracování žádostí o prominutí penále a úroku z prodlení
 • Zpracování žádostí o prominutí pokuty udělené v souvislosti s kontrolním hlášením
 • Ochrana před nečinností správce daně atd.
zavřít
obrázek v galerii